Forskønnelsespris 2022
Lagt online den: 6. november 2023

I forbindelse med Spis & Skrid d. 1. november blev modtagerne af forskønnelsesprisen for 2022 annonceret.

Modtagerne er Hans & Grethe Kock, Oksenvadgård, Vadstedvej 11.

Oksenvadgård har tilhørt Kock-slægten siden 1896.

I 1932 satte fodermesteren ild til gården. Det fik han 1 års fængsel for. Gården blev genopbygget i 1933.

I 1998-1999 blev stuehuset renoveret. Under orkanen i 1999 blev 3 bygninger ødelagt. I 2015-16 blev maskinhuset/laden nyopført.

Gården er over en periode vokset fra 90 ha til de nuværende 136 ha.

Tillykke til Hans og Grethe Kock med Forskønnelsesprisen 2022!

Forskønnelsesudvalget kårer hvert år en modtager af årets forskønnelsespris. Dette var den 24. modtager. Udvalget består af:
- Ejgil Wind, Mølby
- Gitte Paaske, Ørsted
- Kenneth Mølback, Oksenvad
- Mogens Heiselberg, Lerte
- René Tranekjer, Lerte

Se også: Præsentation af årets forskønnelsesprismodtager

Kilde: Forskønnelsesudvalget


Oksenvadgård 2023. Foto: Kim Nielsen


Oksenvadgård ca. 1950.


Prismodtagerne Hans og Grethe Kock