Forskønnelsespris 2023
Lagt online den: 6. november 2023

Forskønnelsesudvalget havde endnu en prismodtager med ifm. Spis & Skrid d. 1. november. Eftersom uddelingen af forskønnelsesprisen for 2022 skete så sent på året, valgte udvalget også at uddele prisen for 2023.

Modtagerne af prisen for 2023 blev Hans Ole Nissen og Hanne Muurholm, Conradsminde på Forpagtervej 3.

Conradsminde har været ejet af Conrad Petersen slægten siden ca. 1850. Hans Ole Nissen står i dag som ejer.

I 2000 blev et nyt maskinhus opført og i 2008-09 blev den gamle stald revet ned og et nyt stuehus blev opført på samme sted.

Der hører nu 84 ha jord til gården.

Tillykke til Hans Ole Nissen og Hanne Muurholm med Forskønnelsesprisen 2023!

Forskønnelsesudvalget har fastsat følgende kriterier for at man kan modtage prisen:
- Huset skal ligge i Oksenvad Landdistrikt
- Ejer skal selv have forskønnet hus og have
- Ejer skal være færdig med arbejdet

Dette var den 25. prismodtager

Forskønnelsesudvalget vil gerne sige en stor tak til Kim Nielsen for hjælp med dronefotos af ejendommene.

Se også: Præsentation af årets forskønnelsesprismodtager

Kilde: Forskønnelsesudvalget


Conradsmnde 2023. Foto: Kim Nielsen


Prismodtagerne Hans Ole Nissen og Hanne Muurholm


Maleri af Conradsminde fra før 1940