Oksenvad Præsteskovs Jagtforening

jagt2.JPG (38209 bytes)

Om Jagtforeningen
Oksenvad Præsteskovs Jagtforening har jagtretten i den 78 ha. store Præsteskov, som ejes af Oksenvad kirke. Normalt afvikles der 3 årlige jagter. To klapjagter i efteråret (3. lørdag i oktober kl. 10:00 og 2. lørdag i december kl. 10:00). Desuden en rævejagt sammen med jagtforeningen i naboskoven Oksenvad Skov I/S (4. lørdag i januar).
3 medlemmer får hvert år lejlighed til at udøve bukkejagt i en 14-dages periode.
For at blive medlem af foreningen skal man have gyldigt jagttegn og bo i Oksenvad kirkesogn. Hvert medlem kan invitere to gæster med på hver klapjagt.

Som en del af lejeaftalen med Oksenvad Menighedsråd udføres hvert år nyplantning i Præsteskoven. Både i form af vildtplanter og løv- og nåletræer.
Foreningen arrangerer flugtskydning som optakt til jagtsæsonen i efteråret. Og i samarbejde med naboforeninger arrangeres foredrag o.l.

Oksenvad Præsteskovs Jagtforening er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Stiftet år: 1949
Antal medlemmer: 25
Bestyrelsen: Kurt Jensen (formand), Jan Tonnesen (kasserer), Karl Hansen (sekretær), Danni Mærsk, Jens Jørgen Kjeldsen
Generalforsamling: September - Mølby Kro
Årligt kontingent: 100 kroner (2007) - 75 kr. pr. jagt for inviterede gæster.
Udgiver info: -
Kontakt: Formanden på telefon 7455 1185