Forskønnelsespris

ForskoennelsesKomitee.jpg (24117 bytes)LoneWind.jpg (12950 bytes)
Hans Kisendal, Lene Kjær, Alice Hansen, Jørgen Bertelsen

og helt til højre Lone Wind.

Oksenvad, 28. marts 2000.
Landsbyforeningen har igen taget et af de mange forslag op, som kom frem ved borgermøderne for et par år siden. Der vil i år blive uddelt en forskønnelsepris til en person eller en familie, som har ydet en ekstra indsats for at forskønne sit hus eller sin ejendom. Til glæde for sig selv og til glæde for sine omgivelser.

Til at foretage det svære valg er der blevet nedsat en komité bestående af repræsentanter fra de 5 landsbyer. Det er Hans Kisendal (Lert), Lene Kjær (Oksenvad), Alice Hansen (Stursbøl) og Jørgen Bertelsen (Mølby) samt Lone Wind (Ørsted).
Uddelingen af prisen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor afsløringen vil ske på Landsbyforeningens generalforsamling. I år 2000 sker det dog i forbindelse med Sankt Hans festen i Oksenvad.

Tilbage til forside