Landsbyforeningen for
Oksenvad og omegn

dam.jpg (14378 bytes)

Om Landsbyforeningen
Landsbyforeningen dækker områderne Stursbøl, Oksenvad, Mølby, Lerte og Ørsted. Foreningen er lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder og arbejder for at det fortsat skal være godt at bo i vort landdistrikt.


Vi arbejder for byfornyelse og -forskønnelse, for forbedring af trafikforholdene, mulighed for nye boliger i området, for gode vandrestier og bedre lokal information.

I 2004 blev Mølledammen i Mølby (billedet fra den oprindelige mølledam) endelig genskabt sammen med gensnoningen af Nørreåen, og to nye naturstier i dette naturskønne område blev anlagt. Tidligere er Grønnevej i Oksenvad blevet genåbnet. Der er plantet forårsblomster i alle landsbyer, og hvert år uddeler Landsbyforeningen årets forskønnelsespris til en person eller en husstand, som har gjort ekstraordinært meget for at forskønne området. Landsbyforeningen står bag hjemmesiden Oksenvad.dk.

Foreningen har et mål, som siger at mindst ét projekt skal lykkes hvert år.

Foreningen har stor opbakning fra de lokale beboere. Så selvom kontingentet er beskedent giver mange bække alligevel en stor å.
En væsentlig del af den opsparede kapital vil blive brugt på at gennemføre lokale projekter.

Stiftet år: 1995
Antal medlemmer: 288
Bestyrelsen: Lars Stokholm (formand)
Birgitte Boesen (næstformand)

Anders Gram (kasserer)
Kjeld Holm (OSA udvalgsformand)

Peter Horsbøll Møller
Generalforsamling: Februar - Oksenvad Aktivitetscenter
Årligt kontingent: Pr. person: 30 kroner. Pr. husstand: 50 kroner (2009)
Udgiver info: www.oksenvad.dk
Kontakt: Formanden på telefon 39 27 71 80