Oksenvad Sogns
Aktivitetscenter


TroldehytLegepladsRender.jpg (34347 bytes)

Om OSA
Oksenvad Sogns Aktivitetscenter (OSA) blev oprettet efter aftale med Vojens kommune ved nedlæggelse af folkeskolen i Oksenvad.
Bygningen er fortsat kommunalt ejet og anvendes til dagligt af børnehaven "Brumbassen".
OSA er i dag en del af Landsbyforeningen og koordinerer de private og fritidsmæssige aktiviteter, som foregår på centret. Dvs. timefordeling mellem de forskellige foreninger, udlejning af gymnastiksalen, fællesrum og køkken til private arrangementer. Desuden står OSA for udlejning af stole og borde samt vedligeholdelse af disse. OSA udlejes kun til sognets beboere iflg. vedtægterne, som er godkendt af Vojens kommune. Det er væsentligt, at man i brugen af bygningen tager hensyn til børnehaven Brumbassen.
OSA udvalget består af 3 personer, hvor formanden indgår i Landsbyforeningens bestyrelse.
Overskud ved udlejning af lokaler går ubeskåret til renovering og indkøb af inventar m.v. samt til udgivelse af en aktivitetskalender.

Stiftet år: 1992
Antal medlemmer: Intet direkte medlemsskab
Bestyrelsen:
Kjeld Holm (formand) Timefordelingsoversigt
Menigt medlem fra én af foreningerne(kasserer)
Niels Hilker (sekretær)
Generalforsamling: Februar - Landsbyforeningen
Priser: Årligt kontingent: Intet.
Udgiver info: Aktivitetskalender (for alle foreninger).
Kontakt: Reservation/nøgle/lejekontrakt: Lillian Damm, Tovskovvej 34, Mølby. tlf. nr. 7450 4907