Mølby vandværk
Vandværket i Mølby

Om Mølby vandværk
Mølby vandværk er et andelsselskab, som blev stiftet den 31. marts 1938. Boring og vandværket ligger på Damvej i Mølby.
Vandværkets formål er at forsyne Mølby, Oksenvad, Lert og Ørsted med rent vand.

Vandværket er i 2003 blevet renoveret for over 800.000 kroner, hvilket betyder at det nu fremstår som et fuldt moderne værk med automatisk rensning og udpumpning. Bygningen er ligeledes blevet forsynet med fliser på gulv og vægge, så forsyningssikkerheden er helt i top. Vandforsyningsnettet er ligeledes fornyet overalt inden for de sidste 10 år. Ledningsnettet er kortlagt og dokumenteret digitalt.

Stiftet år: 1938
Antal abonnenter: 204 (pr. 1. januar 2008) - Vandforbrug: 37.800 m3
Bestyrelsen:
Kaj Christensen (formand)
Andreas Dahl (næstformand)
Svend Åge Jensen (kasserer)
John Kristensen

Kurt Henriksen
Generalforsamling: Marts - Mølby kro
Priser:
Fast årlig afgift: 250 kr. + moms
Gebyrer:

--
ved manglende aflæsning: 100 kr. + moms
-- Genåbning: 300 kr. + moms
M3-priser:

-- Vandpris: 2,50 kr. + moms.
-- Statsafgift: 5,00 kr. + moms.
Tilslutningspriser:

-- Parcelhuse: 30.000 kr. + moms
-- Industri/landbrug: 30.000 kr. + moms.
Udgiver info: -
Kontakt: Henvendelse til formanden på telefon 7450 4439