Oksenvad kirke
kirke.JPG (18634 bytes)

Om Oksenvad kirke
Oksenvad sogn og Sommersted sogn hører under det samme pastorat med fælles præst. Derfor foregår mange ting fælles med Sommersted sogn.
Aktiviteter:
Kirkebladet udkommer 5 gange om året sammen med bladet Aktiv Sommersted. Her kan man læse om det, der sker i sognet (ofte fælles med Sommersted).
Gudstjeneste på dansk hver søndag og på tysk sidste søndag i måneden.
Fredagstræf sidste fredag i måneden. Fredagstræf er et kirkeligt arbejde for hele familien med fællesspisning, udflugter, foredrag og meget mere.
Mødeaftner afholdes der fire af i løbet af vinteren. Her tilbydes foredrag, sangaftner m.m.
Kirkekoncert ved juletid. Ældreudflugt i juni måned. Søndagsskole se kirkebladet. Minikonfirmander i 3. klasse. Konfirmander i 7. klasse. KFUM og K spejder se kirkebladet. Klub97 se kirkebladet.

Kirken er opført: I det 13. århundrede.
Antal sognebørn: 689 (pr 1.1.1996).
Menighedsrådet:
Tine Oehlenschlæger (formand)
Kjeld Holm (næstformand, Præsteskoven)
Karl Hansen (forpagtergården)

Ulla Axel (sekretær)
Lillian Damm (kontaktperson personale)
Ansatte:
Sognepræst Peter Kiel Nielsen 7450 4158 (fridag mandag)
Graver Åse Meilandt 3095 8982
Kirkesanger Lis Kjær 7450 6249
Organist Esther Schmidt 7453 1368
Kirkeværge Christine Work 7450 4488
Kasserer Asger Jakobsen 7455 3700
Møder:
Menighedsrådsmøder er offentlige (bortset fra, når der er sager, der skal behandles for lukkede døre).
Mødernes dagsorden og tidspunkt offentliggøres i våbenhuset.
Priser: Medlemskab af folkekirken betales via kirkeskatten.
Udgiver info: Kirkebladet.
Hjemmeside: http://www.oksenvadsogn.dk/
Kontakt: Henvendelse kan ske til ovennævnte personer.