Lerte købmandsgård
LerteKoebmandsgaard.jpg (28386 bytes)
Luftfoto af Lerte købmandsgård og Mie og Poul i gården.
I baggrunden Peter Holms "Vestergård"
(Luftfoto ca. 1960 - kopi af Hans L. Kisendal 1990)

Mie og Poul Hansen overtog Lerte købmandsgård i 1931 kort tid før "Æ Kleinbahn" blev nedlagt. I over 40 år var købmandsparret aktive før de i 1972 solgte forretningen til Carl Ploeg. Købmand Meck overtog, men i slutningen af 80'erne lukkede købmandsbutikken.
I dag beboes ejendommen af Mogens Heiselberg, som også driver en form for blandet landhandel.


Tilbage til forside