Mælkevogn ved Lerte mejeri 1951


Aksel Jakobsens mælkevogn foran Lerte Mejeri i 1951.
På bilen er det Aksel Jakobsen, og i døråbningen hans medhjælper Peter Witt.
I den hvide kittel er det mejeribestyrer Hans Åge Nielsen.
Foto: Aksel Jakobsen

Før 1950 blev al mælk fragtet til Lerte mejeri med hestevogn. I 1950 købte Aksel Jakobsen sin første lastvogn, en gammel Bedford til 7.500 kr., da han fik job som mælkekusk på mejeriet. Ruten var Ørsted Mark, Over Lerte og Neder Lerte by. Hver formiddag skulle han hente og bringe ca. 800 spande.

For at køle mælken af inden levering til mejeriet brugte mange landmænd, at sætte låget på spanden på skrå, så der var åbent for luftcirkulation. En dag da Hans Åge Nielsen som altid vejede mælken ind, ja så havde låget stået rigeligt på skrå på gården. For der kom nemlig en druknet kat ud af spanden!

Aksels lastbil blev også brugt til transport af slagtesvin til Koopmann's slagteri i Haderslev. Og om sommeren blev der kørt tørv fra Rangstrup mose. Jobbet som mælkekusk varede indtil 1953, hvor bilen blev solgt til arvtageren Hans Chr. Larsen. I stedet blev der købt en ny Fargo lastbil til den svimlende sum af 24.500.


Tilbage til forside