Kort over Mølby 1880

MoelbyKort1880.JPG (53839 bytes)
Udsnit af kort fra 1880 med mindre rettelser fra 1917 -
fremsendt af Mogens Lorentzen Jensen (Kolding)

På kortet ses forløbet af "Æ Kleinbahn", der kommer fra Sommersted, løber hen over mølledammen og fortsætter mod Lerte. Til højre for banen ses et stort vandfyldt område, Slotsengen. Læg mærke til Nørreåens meget snoede forløb mod Oksenvad. Det er faktisk samme kort, som Sønderjyllands Amt anvendte ved præsentation af projektet ved Landsbyforeningens generalforsamling i 1999. Amtet studerer nøje åens tidligere, naturlige forløb i forbindelse med planlægningen.
Øverst i billedet ses tilløbet fra Ørsted til venstre og til højre løber åen videre mod Sommersted.


Tilbage til forside