Signalhorn fra 1. verdenskrig


Svend Åge Jensen demonstrerer, at der stadigvæk kommer
lyde ud af Signalhornet fra 1. verdenskrig.

Svend Åge Jensen, Damvej 2, Mølby og Walter Rostermund (hans svigermor var født Ewald og var søster til Ingeborg), Vojens fortæller:

Nis Hansen boede sammen med sin kone Ingeborg på Tovskovvej 25 i Mølby, indtil Nis døde den 4. marts 1981 og Ingeborg den 2. april 1982.

Nis Hansen var født i Lundsbæk den 26. januar 1898, som søn af gårdejer Hans Hansen.
Ingeborg Louise Hansen (født Ewald) var født den 13. marts 1901, som datter af forpagter Nis Ewald, Nybølgård i Gram.

Nis blev som så mange andre indkaldt til militæret under den første verdenskrig. Han var med ved fronten i Frankrig under et af de store slag. Her blev han levende begravet efter et granatnedslag, men han blev reddet af sine kammerater, der uskadt gravede ham fri.
På et tidspunkt blev han forflyttet til fronten i Rusland, hvor han blev ordonnans. Det foregik både til fods og til hest, og der blev anvendt signalhorn til visse meddelelser. Det var dog ikke ufarligt, idet han skulle ud til fronten og tilbage igen med ordrer - også i nattens mulm og mørke. Heldigvis kom han igennem krigen uden skader.
Efter krigen blev han på et tidspunkt ansat på Nybølgård, som hørte under Gram gods. Og Nis Hansen forelskede sig i en af døtrene på gården, Ingeborg. Men udlængslen rev i ham, og han rejste til Californien, hvor han bl.a. arbejde en tid som skovarbejder, mens Ingeborg gik hjemme og ventede med længsel på, at han kom hjem.


Gården Nordhøj på Ørsted Mark.
Billedet er fra et julepostkort fra 1962
fra de nye ejere Else og Ernst Weber.

Det gjorde han så, og i 1925 giftede de sig, hvorefter de overtog gården Nordhøj i Ørsted 1929.
Gården var bygget 1928 med et tilhørende areal på 20 tdr. land, der i 1932 blev forøget med 8 tdr. land.
I en årrække var Nis medlem af bestyrelsen for Lerte mejeri.

Nis og Ingeborg drev gården med stor dygtighed i mange år. Nis var en meget pertentlig mand og der var orden overalt, ja selv møddingen blev stablet, så den stod med skarpe hjørner. Og Ingeborg sørgede for orden i stuehuset.


Nis og Ingeborg Hansen 18. juni 1967 i Mølby.
Rita Trapp er på besøg.

Sådan forløb mange år, men med tiden blev Ingeborg plaget af en tiltagende leddegigt, så hun havde svært ved at klare huset. Så Nis blev nødt til at hjælpe hende, og i 1962 solgte de gården og flyttede til Mølby, hvor de levede indtil deres død.

 


Parcelhuset Chrimetthy på Tovskovvej i Mølby.
Her herskede der altid orden på den tid.

Det omtalte signalhorn (billedet) fra krigen i Rusland havde Nis med hjem, og han forærede det til genboens søn, Svend Åge Jensen, som ejer det i dag.
Signalhornet blev overdraget i 1977 på betingelse af, at det ikke måtte sælges.
Det er blevet anvendt som jagthorn i Præsteskoven af både Nis og Svend Åge, og på et tidspunkt et det tanken, at hornet overdrages til Lokalhistorisk Forening.


Tilbage til forside