Ørsted smedje i 1932


Smedemester Andreas Christiansen og post Christiansen med cykel.
Se billedet i stort format.

Foto fremsendt af: Christian Christiansen

Et billede fra starten af 30'erne i farver! Men desværre noget uskarpt.

Christian Christiansens bedstefar, smedemester Andreas Christian Christiansen, sammen med postbuddet "post Christiansen", der står med cyklen. Trods navnesammenfaldet er de to ikke i familie.

Mellem smedjen og Ørsted mølle står der en maskine. Christian mener, at det er en dampmaskine, som kunne trække en plov. Dampmaskinen stod i kanten af marken, mens ploven blev trukket frem og tilbage via et sindrigt wire-system. Det var den slags man brugte til at dybdepløje heden med, når de almindelige hestekræfter ikke slog til.

Men det er nok snarere tale om en "Lokomobil", der blev anvendt til at trække et mobilt tærskeværk. Henrik Damgaard fra Ørstedvej 9 tog ud sammen med Søren Skøtt og tærskede korn på de lokale gårde.

På billedet ses også en elmast, da der blev produceret strøm på møllen.


Tilbage til forside