Lokalhistorisk Forening for
Oksenvad Sogn og Omegn

Om Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Lokalhistorisk Forening har hjemsted på øverste etage af Oksenvad skole ("Arkivet").
Foreningens virksomhed omfatter jævnlige foredrag om (lokal)historiske emner og enkelte udflugter. Medlemmerne modtager et årsskrift ved nytårstid. Foreningens arkiv giver mulighed for hjælp til slægtsforskning og gårdhistorie. Vi tilbyder et velforsynet billedarkiv, egne kirkebøger i fotokopi og nabosognenes i mikrofilm.
I tilknytning til lokalhistorisk arkiv opbevares Ruth og Anders Bruun's samling.
Oksenvad aftenskole er i dag en del af den lokalhistoriske forening.
Tiden løber hurtigt. Nutid bliver historie.

Stiftet år: 1984
Antal medlemmer: 260
Bestyrelsen:
(formand)
Egon Schultz (kasserer)
Grethe Kock (sekretær) 7450 5680
Kurt Henriksen 7450 4467
Hans Kisendal 7450 4193
Inge Kley 7455 2409
Agnete Schwee 7450 4124
Generalforsamling: April - Oksenvad skole (OSA)
Årligt kontingent:
Par: 40 kr.
Enkelt: 25 kr.
Udgiver info: Årsskrift
Kontakt: Aftal tid på 7450 4305 - Mobil 2625 4607
E-mail:
eksvennesen@dbmail.dk
Hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/svennesen-oksenvad