Året 1998 i tekst og billede

December 1998

Glædelig jul
Oksenvad, 24. december 1998.
Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Det har været et begivenhedsrigt år, hvor det lykkedes at sætte gang i ganske mange ting. Her skal nævnes naturstien i Oksenvad, købmandsbutikken (som desværre ikke overlevede), ja og så denne internetside. Og naturligvis det store natur-reetableringsprojekt i Mølby med åregulering og genetablering af Mølledammen. Dette projekt er endnu ikke i hus, men Sdr.jyllands amt stiller med to personer, som vil fortælle mere om projektet. Det sker på landsbyforeningens generalforsamling den 25. februar 1999 i Oksenvad.

Alle i Ørsted af huse !
Ørsted, 22. december 1998.
Juletræsfesten i Ørsted mandag aften blev et tilløbsstykke ud over alle forventninger. Der kom 100 voksne og 90 børn, så salen var fyldt til bristepunktet.
Anemette og Lisbeth fra den Sønderjydske Garde stod for glimrende underholdning, og duetten lagde flot musik til sangene. Se billeder.

Ø.B. får julegave
Ørsted, 21. december 1998
I Ørsted Boldklub er man glade. Foreningen har netop modtaget 5.000 kr. fra Dorthea M. Martensen, Sommersted Fond.
Pengene skal anvendes på nye stole og borde i Ørsted gl. skole.

85 til juletræsfest i Oksenvad
Oksenvad, 17. december 1998.
I alt 50 børn og 35 voksne deltog torsdag aften i den årlige juletræsfest i Oksenvad, som var arrangeret af børnehaven Troldehytten og Landsbyforeningen.

Decemberjagt i Præsteskoven
Oksenvad, 12. december 1998.
30 jægere oplevede en flot, snedækket skov på Oksenvad Præsteskovs Jagtforeningens sidste klapjagt i år. De rimfrost klædte grantræer stod, som om de blot ventede på, at det skulle blive jul.
Vejret var således perfekt i modsætning til den første jagt i oktober. Men jagtudbyttet stod ikke mål med vejret, da der blot lå en hare og et rådyr på paraden.
Men for første gang i flere år lod Mikkel sig se - endda på tæt hold. Han fik en nytårshilsen med uden at det gjorde noget som helst indtryk på ham. Man kan så håbe på bedre held, når den fælles rævejagt med Aktieskoven gennemføres lørdag den 23. januar 1999 kl. 10:00. Denne jagt er iøvrigt åben for alle med gyldigt jagttegn.
Formanden for menighedsrådet, Børge Nielsen, var i dagens anledning kun bevæbnet med en flaske Gammel Dansk, som jagtselskabet kunne varme sig lidt på.
Børge fortæller kort om skovenes historie:
Aktieskoven og Præsteskoven er begge på ca. 75 ha, således at der samlet kan drives jagt på 150 ha i januar. Tilplantningen i Aktieskoven skete fra 1906 - altså i den tysk tid. Oksenvad Præsteskov blev tilplantet efter genforeningen. Den første generation af træer, som stort set alle er fældet gennem de sidste 10 år, oplevede at blive omkring 70 år.

November 1998

Juletræer foran byportene i Mølby
Mølby, 29. november 1998.
Juletræerne er nu plads foran byportene i Mølby. De fleste nyder dem, men knap var årets juletræer stillet op foran byportene i Mølby, før de var hevet op igen. I aftenens og nattens løb er alle 4 træer brutalt rykket op og kastet omkring. På det ene træ var toppen brækket over to gange. Og refleksbrikker lå spredt omkring eller var simpelhen stjålet.
Det er iøvrigt et tilbagevendende problem, da man søndag morgen ofte kan se, hvorledes refleksstolperne langs amtsvejen til Sommersted er rykket op.

På foto safari i Oksenvad sogn
Mølby, 28. november 1998 .
Chr. Guldager har været sognet rundt for at tage billeder til en ny velkomst-folder. Et af disse billeder pryder nu Oksenvads hjemmeside. Hvis du har et godt lokalt billede - fra nutid eller fortid - så kontakt redaktøren. Måske kan det gøre sig fortjent til at blive vist på Landsbyforeningens hjemmeside. .

Gl. billeder fra Mølby
Oksenvad, 16. november 1998.
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad og Omegn havde besøg af Gørding Fræhr fra Sommersted, der viste nogle af sine mange lysbilleder fra egnen, denne gang med udgangspunkt i Mølby.
Når Fræhr viser billeder, er de altid ledsaget af hans beskrivelser fyldt med humor og stor viden. Derfor var det ikke bare en lysbilledserie - det skal opleves.

Oktober 1998

Jagtlykke i Stursbøl Plantage
Oksenvad, 23. oktober 1998.
Det er efterhånden blevet en tradition, at statsskovene inviterer lodsejere med jord op mod skoven og repræsentanter fra de lokale jagtforeninger med til den årlige klapjagt.
Således også i år i den store Stursbøl Plantage. Her var Oksenvad Præsteskovs Jagtforening repræsenteret ved Jørn Jakobsen fra Oksenvad. Og man kan roligt sige, at det blev en uforglemmelig jagtdag for ham, da han nedlagde ikke mindre end 3 rådyr og en hare.
Jørn fortæller selv:
-Det var om formiddagen meget dårligt vejr, med regn og rusk, men alligevel fik vi et meget fint udbytte, og da dagen var gået havde vi skudt 8 rådyr (1 buk, 4 råer og 3 lam), 3 harer og 2 snepper, der blev nedlagt med kun 24 skud!
Det var Ørnsholdt også meget tilfreds med. I første klap kom der en stor ræv susende lige forbi mig, men p.g.a. regn og storm hørte jeg den for sent, og fik ikke skudt på den. Jeg tog dog revance i andet klap, hvor jeg inden for fem minutter skød to råer.
Over middag skød jeg i det første klap en stor seksender (ca. 4.år.), og i det sidste klap en lille hare, der var anskudt.
Jo, det var en vældig god jagtdag.

ØB mønstrer 16 volleyball spillere
Oksenvad, 21. oktober 1998.
Ørsted Boldklub har fået succes med sin nye sportsgren volleyball. Der er nu 16 spillere, som mødes om onsdagen kl. 20-21 i gymnastiksalen i Oksenvad - heraf 3 kvindelige spillere.
Og man kan have det vældig sjovt for 150 kroner, som kontingentet er fastsat til.
ØB er også netop kommet i gang med "Miniput-træf". Det foregår hver onsdag kl. 16-17 i Ørsted skole. Første gang mødte 7 børn og 7 voksne frem. Børnene (0-4 år) hygger sig med bolde, hoppebolde, sanglege og musik.

Tre rådyr på første klapjagt
Oksenvad, 17. oktober 1998.
Oksenvad Præsteskovs Jagtforening afviklede lørdag sin første af to klapjagter i Oksenvad Præsteskov. Trods en regnfuld dag blev det alligevel til en god jagt, hvor de 20 jægere nedlagde tre stykker råvildt.
Det ene rådyr blev anskudt, men efterfølgende eftersøgt og fundet af en registreret schweiss-hund. Se billeder

Ny bestyrelse i Ørsted Boldklub
Ørsted, 14. oktober 1998.
Der var et flot fremmøde på 26 personer ved generalforsamling i ØB mandag den 12. oktober.
ØB blev stiftet helt tilbage i 1949, så foreningen kan fejre 50 års jubilæum til næste år. Og der har senest været registreret betalende medlemmer i foreningen tilbage til 1982. I 1988 ophørte al idræt. De seneste år har aktiviteterne udelukkende bestået af Juletræsfest og Sct. Hans.
Der var kampvalg til bestyrelsen blandt de 8 kandidater, som stillede op.

Fuldt hus til høstmarked
Oksenvad, 9. oktober 1998.
Børnehaven Troldehytten havde stor succes med sit høstmarked fredag den 9. oktober. I dagens løb kiggede omkring 100 voksne og 50 børn forbi.
Der var derfor god gang i boderne, som børnene, personalet og forældrebestyrelsen flot havde arrangeret. Og overalt sås legende børn løbe rundt med fantasifuld fingermaling i ansigtet.
Musik Café'en var et tilløbsstykke med varme vafler og et 4 mand stort orkester bestående af børnehaverleder Jette Schmidt, Mette og Børge fra Café Ellegård samt Helge Lund fra O. Lerte.
Arrangørerne forventer et overskud på et par tusinde kroner. Og de skal geninvesteres til gavn for børnehaven. Man står foran en udvidelse/renovering af badeværelse (de kommunale kroner slår sikkert ikke til), men resten skal nok gå til sjove aktiviteter for børnene.

Stort naturprojekt på vej i Mølby
Mølby, 6. oktober 1998.
Vådområdet omkring Nørreåen i Mølby skal føres tilbage til sit oprindelige udseende. Det betyder, at åens leje skal hæves, forløbet bliver igen snoet, og engene omkring åen bliver atter oversvømmet i perioder. Desuden får åen kontakt til dæmningen og mølledammen, som også skal reetableres.
Sådan er planerne for et millionprojekt, som Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn og Sønderjyllands Amt er blevet enige om at anbefale.
Midlerne til projektet kommer fra folketingets vandmiljøplan 2, som støttes af EU-midler. Ialt skal der over hele landet etableres 16.000 hektar nye vådområder - heraf mindst 30 ha. i Mølby-området.
De direkte berørte lodsejere i Mølby har på forhånd tilkendegivet, at der kan arbejdes videre med projektet. Det betyder, at Sønderjyllands Amt i løbet af kort tid vil tage nærmere kontakt til alle berørte lodsejere. Og der vil blive foretaget en række forundersøgelser - herunder opmålinger. Lodsejerene får fuld erstatning for ulemperne, og de kan fortsat beholde jorden til afgræsning. Erstatningen kan enten udbetales som et engangsbeløb eller som årlige beløb over 20 år. Det er ingen tvang for lodsejerene, men såvel amtet som Landsbyforeningen håber, at der bliver stor opbakning omkring projektet, som vil være inspireret af projekterne fra Brede å, Hindemade og Aller.
På Landsbyforeningens generalforsamling i februar 1999 håber vi, at amtets projektleder, geolog Ole Ottosen, kan være til stede for at fortælle nærmere og besvare spørgsmål.
Det egentlige projekt forventes at kunne startes i 1999 og være færdig i år 2000 - eller senest år 2001

Kommunalt græs på firkanten
Mølby, 6. oktober 1998.
Så lykkedes det endeligt! Vojens kommune har fået sået græs på firkanten, der hvor Lertevej og Tovskovvej mødes.
Forskønnelsesprojektet blev startet for ca. 3 år siden, og trods adskillige tilsagn om at få det kommunale areal gjort færdig, har det trukket ud. Men nu skal jubilæumsegen, som Det Danske Haveselskab plantede den 16. april, ikke længere se sig omgivet af knæhøjt ukrudt.
Landsbyforeningen håber på, at der til forår vil blive opstillet borde og bænke på området.

September 1998

Købmanden i Mølby lukker
Mølby, 26. september 1998.
For et halvt år siden - i begyndelsen af april måned - genåbnede købmandsbutikken i Mølby efter at have været lukket i 15 måneder. Desværre har det vist sig, at det ikke var muligt at opnå den fornødne omsætning til at gøre forretningen rentabel.
Købmand Linh Denh har derfor besluttet at lukke ned i Mølby, mens butikken i nabobyen Ø.Lindet fortsætter. Købmanden tilbyder i stedet at bringe varer ud herfra. Næste uge er den sidste med købmandshandel i Mølby, da lukningen sker pr. 1. oktober. Desværre - det gik ikke.

Fodbold: Guld til Oksenvad old-boys
Oksenvad, 23. september 1998.
Omtale på Fodbold-siden.

25 og 50 års jubilæum
Mølby, 22. september 1998.
Mølby Kro lagde tirsdag aften lokaler til et 25-års jubilæum. Flemming Juhl Hansen blev hyldet af generalforsamlingen i Oksenvad Præsteskovs Jagtforening for sin indsats i bestyrelsen gennem de seneste 25 år - heraf en længere årrække som formand. Men nu er det slut, og i stedet nyvalgtes Jan Tonnesen til bestyrelsen.
Den 27. februar 1999 er det så foreningens tur til at fejre et skarpt hjørne - 50 års jubilæum. Dagen vil blive festligholdt med en reception samt jubilæumsfest om aftenen.
I den forløbne jagtsæson blev der nedlagt 2 rådyr og 2 harer på klapjagterne i Præsteskoven og 1 råbuk på forårsjagten med riffel. Derimod lykkedes det ikke at få ram på mikkel - hverken på rævejagten i Ørsted eller på den kombinerede jagt i Aktieskoven/Præsteskoven.
Regnskabet sluttede med et lille underskud på 324 kroner. Men der er fortsat en fornuftig formue i foreningen, så der bliver råd til at holde en god jubilæumsfest.
Svend Erling Brink blev valgt til årets medlem.

Gårdbutik har succes
Mølby, 21. september 1998.
For 5 måneder siden åbnede Lillelyst Frilandsgartneri & Gårdbutik på Tovskovvej 19 i Mølby. Og det har været en stor succes allerede fra den første dag. Det resulterer nu i, at gårdbutikkens areal fordobles til 50 m2, og samtidig sker der en moderniseres. Gulvet males, væggene beklædes, og der installeres en ny vinkeldisk, således at butikken vil optræde som en af de mest moderne gårdbutikker i Danmark.
Med udvidelse bliver der bedre plads til at kunderne, som fremover får tilbudt varer i fuldt sortiment. Desuden vil der komme nye varer til - som f.eks. pastinak og persillerod. Og der er mange andre tiltag på vej fra det driftige ægtepar.
Lørdag den 26. september præsenteres kunderne for den ny butik, når Jørgen og Marianne Ries inviterer til en lille uformel reception. Samtidig ændres åbningstiden om lørdagen, således at butikken vil have åbent fra kl. 9:00 - 14:00.

Kaffe nok til alle
Oksenvad, 20. september 1998.
Oksenvads første åbningsdag i Internet café'en savnede deltagere - blot 6 personer ud over arrangørerne mødte frem.
Måske var det lørdag aftens høstfest i OSA, som lagde en dæmper på interessen, idet mødetidspunktet var sat til kl 10:00.
Uanset denne lidt skuffende mangel på interesse fortsætter tilbuddet. Man kan reservere tid søndage (10-16), onsdage (19-22) og torsdage (17-22).

Ørsted - en levende landsby
Ørsted, 15. september
- Hvad kan vi gøre for at leve op til dette slogan, lød det i invitationen til beboerne i og omkring Ørsted, da Ørsted Boldklub inviterede til borgermøde en tirsdag aften i den gamle skole i Ørsted.
Ørsted Boldklub har kørt på meget lavt blus igennem de seneste mange år. Men efterhånden er der flyttet mange nye familier til landsbyen, og der er dermed sket et generationsskifte.
Arrangementet var velbesøgt, idet 25 personer havde taget imod invitationen. På mødet blev der nedsat 4 grupper, som skal arbejde med hver deres emne:
- Legeplads (evt. mellem sportsplads og gymnastiksalen)
- Idræt (Sjov idræt er allerede startet med stor succes)
- Kultur (Juletræsfest og Skt.Hans, evt. genoptagelse af høstfest, juleklip for børn og voksne...)
- Legestue (arrangementer for de helt små i gymnastiksalen)
En af initiativtagerne, Ingrid Have, fortæller, at der desuden indkaldes til generalforsamling den 12. oktober kl. 19:30.
Der har ikke været afholdt generalforsamling i adskillige år - og faktisk har man et problem. Klubbens protokol er sporløst forsvunden, og ingen ved hvor den gemmer sig. Til gengæld er klubbens formue intakt, så det er rart at starte igen med lidt penge på kistebunden. De andre underskrivere på indkaldelsen var Lene Wendland, Jørgen Lundby og Bente Sørensen.
Det er et rigtigt godt initiativ, man har taget i Ørsted.

OPJ mestre i Præsteskoven
Oksenvad, 15. september 1998.
For første gang nogen sinde afviklede Oksenvad Præsteskovs Jagtforening klubmesterskabet i flugtskydning i Oksenvad Præsteskov. Det kunne kun lade sig gøre, fordi store dele af skoven er fældet med det resultat, at der er frit udsyn over et større område. Den mobile lerduekaster fra den lokale kreds inden for Danmarks Jægerforbund fungerede særdeles godt.
De 16 deltagere var inddelt i en A- og en B-række.
Mesteskabspokal (16 duer): A-rækken blev vundet af Flemming Juhl Hansen med 13/18 foran Jes Holm med 9/18.
I B-rækken vandt Orla Bonde med 10/19 foran Jørgen Seeberg med 8/19.
Bagduepokalen (6 duer) blev vundet af Jes holm med 4 af 6 mulige. Spidsduepokalen (6 duer) tog Preben Mosegård sig af med 5 af 6 mulige efter en hård omskydning med Svend Åge Juhl.

Gram vandt tennisturnering
Gram, 12. september 1998.
Lokalturneringen i tennis er afsluttet for i år. Turneringen er privat og startet på initiativ af Oksenvad Tennisklub.
I A-rækken løb Gram/1 med sejren og i B-rækken var det Simmersted, som fra næste år igen er med blandt de bedste.
Oksenvad har et hold med i begge rækker. Turneringen er nu vundet af Gram (2 gange), Nustrup (1 gang) og Oksenvad (4 gange).
Sæsonen blev afsluttet i lørdags i Gram med et par timers tennis-for-sjov samt grill pølser.

Ørsted Boldklub ud af Tornerose søvn
Ørsted, 5. september 1998.
Ikke færre end 25 børn i aldersgruppen 4-10 år mødte frem den 31. august, da børneidrætten igen kom til Ørsted. Det er mindst 15 år siden, at ØB seneste havde aktiviteter på boldbanen. Men på initiativ af nogle af de nye beboere i Ørsted, Karin Thomsen/Jørgen Lundby og Bente/Otto Sørensen, er der startet en form for Sjov idræt. Man vil spille rundbold og fodbold, lege sanglege o.l.
- Vi er blevet positiv overrasket over den store interesse for de nye aktiviteter. Det er langt over forventning, fortæller Jørgen Lundby.
- Der blev sendt invitation rundt i Ørsted og Lerte. I Oksenvad blev der ophængt information i Børnehaven Troldehytten.
- Vi skal nu til at planlægge, hvorledes det hele skal fortsætte. Helt sikkert skal der trækkes på forældrene til børnene, og vi vil nok forsøge at få nogle folk sendt på lederkursus.
-Aktiviteterne fortsætter hver mandag kl. 16-17 på sportspladsen i Ørsted. Og hvis der er interesse for det, fortsættes der muligvis i Ørsted's gymnastiksal til vinter, slutter Jørgen Lundby.

August 1998

Biblioteks-lukning i Oksenvad
Oksenvad, 26. august 1998
Kommunen rasler med sablerne omkring lukning af alle filialbiblioteker i kommunen.
I den anledning har Landsbyforeningen fremsendt dette brev. Læs.

Internet Café i Oksenvad
Oksenvad, 23. august 1998.
Blandt de mange forslag, der kom frem på Landsbyforenings borgermøde i februar, var etablering af en Internet Café i Oksenvad. Landsbyforeningen søgte Indenrigsministeriets landdistriktspulje om midler til etablering, men fik afslag.
Men nu går vi igang selv i samarbejde med Oksenvad Aftenskole. På biblioteket i Oksenvad vil de lokale beboere fra søndag den 20. september kl. 10:00 kunne få instruktion i, hvorledes man kan bruge Nettet. Der vil da være etableret Internetadgang fra en enkelt arbejdsplads. Det kommer til at koste et meget beskedent beløb (max. 20 kr.), da vi selv skal bære alle omkostningerne. Vi vil så vurdere, om der er basis for at lave en permanent ordning.
Informationen udsendes via Aktivitetskalenderen primo september (det er jo ikke alle, der har mulighed for at læse www.oksenvad.dk).

Juli 1998

Idrætsforeningen nedjusterer sommerfest resultat
Oksenvad, 31. juli 1998.
Umiddelbart efter sommerfestens afslutning forventede Fritiden/Oksenvad Idrætsforening et overskud på ca. 10.000 kr.
Nu er det endelige resultat gjort op, og desværre bliver slutresultatet kun omkring 5.500 kr.
Det er foreningens kasserer, Marie Christensen, der er nået frem til det nedslående resultat.
Anni Hansen fra F/OIF oplyser, at det er indtægterne, som har svigtet på grund af for lave besøgstal. Omkostningerne var stort set uændret fra i fjor.
I 1997 gav sommerfesten ca. 15.000 kr. til foreningskassen.

Grønnevej i Oksenvad fik sin dåb
Oksenvad, 4. juli 1998.
Lørdag den 4. juli blev Grønnevej natursti officielt indviet. Formanden Gitte Henriksen takkede i sin tale arbejdsgruppen for veludført arbejde. Det praktiske arbejde er primært udført af Jørgen Moisen og Henry Thomsen, som desværre var forhindret i at deltage i åbningen. De øvrige aktive i projektet, John Kristensen, Niels Hilker og Anders Gram var dog alle til stede. Og den røde snor blev klippet af Niels Hilkers søn, efter at Anders Gram havde afsløret den flotte vejviser, som fra Vadstedvej peger ind mod den 400 meter lange natursti.
Efter åbningen på Vadstedvej spadserede de ca. 30 fremmødte langs stien forbi fuglekasser, bord og bænk samt "Tarzan-gyngen" midt på stien.
I den anden ende af stien ved Genvej blev et tilsvarende skilt afsløret.
Arrangementet sluttede i Oksenvad Tennisklubs klubhus, hvor alle blev beværtet med forfriskninger.
Vejret var ikke helt med Landsbyforeningen, så det har da sikkert holdt nogle hjemme fra åbningen. Omvendt kan man jo sige, at til en dåb hører vand...
Det var en god dag for Oksenvad og for Landsbyforeningen. Nok engang viser det, at det virkelig kan nytte, hvis man fra lokalt hold gør en indsats.
Det næste projekt er reetablering af mølledammen i Mølby. Arbejdsgruppen arbejder ihærdigt på, at det skal lykkes. Og stemningen er høj, da det ser ud til, at der er lys forude. Nærmere følger, når der er flere konkrete ting på bordet...

Juni 1998

Idrætsforeningen regner med 10.000 i overskud
Oksenvad, 28. juni 1998.
Regnskabet fra sommerfesten 1998 er endnu ikke gjort op, men et kvalificeret gæt fra bestyrelsen er et overskud på 10.000 kroner.
Det så ellers ikke så godt ud de første dage, men lørdagens omsætning rettede lidt op på resultatet. I fjor var overskuddet ca. 15.000 kroner.
Der var 72 gæster til fællesspisningen, og de havde en god aften trods heftige regnskyl. Musikeren Lars Jensen fra Jels gjorde det godt og er allerede blevet engageret til næste år.
Men det er nødvendigt, at der sker ændringer i 1999. Et af tiltagene vil være, at menuen skal stå på studs - fra den lokale strudseavler Hans Henrik Christensen.

Mølby smeden har solgt forretningen
Mølby, 6. juni 1998.
Efter at have drevet Mølby Smede- og Maskinforretning i 31 år har Jørgen og Vera Bertelsen nu besluttet at sælge deres forretning. Køberen er Jens Hannesbo Pedersen, som sammen med sin kone Vicky, flytter ind på Tovskovvej i Mølby den 1. juli 1998.
Forretningen videreføres under samme navn og fredag den 26. juni markeres skiftet med en reception, hvor den gamle ejer siger farvel og den nye goddag. Det forventes at ske i tidsrummet fra kl. 11:00 til 16:00.
Jørgen Bertelsen kom til Mølby i 1953, hvor han blev smedesvend hos sin svigerfar. I 1967 fik han så mulighed for at lave en forpagtningsaftale. Og i 1971 blev forretningen købt af Jørgen Bertelsen, som herefter blev 3. generation foran essen i Mølby.
Jørgen og Vera Bertelsen vil nu flytte ned på Engtoften og ellers nyde livet med sommerhus og båd ved den jyske østkyst.
Smedesvenden Flemming Georgsen fortsætter sit virke under den nye ejer. Og på den "gamle" smeds sidste arbejdsdag - den 30. juni 1998 - har han iøvrigt været ansat 25 år i firmaet.

Maj 1998

Store plantedag i Præsteskoven
Oksenvad, 9. maj 1998.
På en herlig sommerdag blev der igen i år plantet nye træer i Præsteskoven. 12 voksne og 6 børn var mødt frem da Oksenvad menighedsråd og Oksenvad Præsteskovs Jagtforening lørdag formiddag plantede 1.350 rødgraner.
Den 75 ha store Præsteskov har gennem de seneste 10 år været udsat for en masssiv fældning - så der er blevet plads til mange nye træer.
Til dagligt er det Hedeselskabet, som står for vedligeholdelse af skoven. Men fra 1994 er der på frivillig basis plantet vildtplanter, fuglekirsebær, egetræer og nu rødgran. Alt i alt ca. 7.000 nye træer i den sydlige del ned mod Nørreå.
Desuden er der sået vildtagre af forskellig slags. Skoven får derved et langt mere varieret præg.
Den oprindelige skov blev tilplantet fra 1923 - stort set med rødgran overalt.

April 1998

Oksenvads bidrag til kommuneplanen
Oksenvad, 28. april 1998.
I dag var sidste frist for aflevering af indlæg til kommune- planen.
Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn har naturligvis afleveret en række forslag.
Forslagene er primært baseret på de "33 idéer". Idéer som kom frem på borgermødet i september 1997 og efterfølgende blev behandlet af 4 arbejdsgrupper.

Det samlede indlæg kan ses her.


JydskeVestkysten kun på Internettet
Oksenvad, 28. april 1998.
Avisen vil mangle i postkassen en tid på grund af konflikten.
I Landsbyforeningens gæstebog henviser journalist Henrik Jørgensen i dag til avisens elektroniske udgave.
Og vi viderebringer gerne adressen med tak for en god dækning af begivenhederne i den nordlige del af Vojens kommune.
Klik og du kommer direkte ind på
JydskeVestkysten.
Lokal information findes under Dagens avis: Haderslev-Vojens.

Grønnevej natursti
Oksenvad, 20. april 1998.
Et af de talrige forslag, som blev fremsat på borgermødet i Oksenvad, var genåbning af den gamle kommunevej "Grønnevej" - i form af en sti mellem Vadstedvej (indgang ved Tennisbanen) og Genvej.
Der er ikke langt fra ord til handling, når man bor i Oksenvad. Så Jørgen Moisen, Henry Thomsen og John Kristensen har med en ihærdig indsats ryddet en 400 meter lang gangsti. Midt på strækningen er der opstillet bord og bænk. Fuglekasserne på ruten er opsat af Niels Hilker.
Landsbyforeningen vil placere vejvisere i begge ender. Og når projektet er afsluttet, vil det blive markeret ved en officiel åbning.
Men allerede nu er stien farbar - så prøv at lægge søndagsturen forbi.

Oksenvad koret i "Sommer i Tyrol"
Oksenvad, 19. april 1998.
Den 5-6-7. juni opføres "Sommer i Tyrol" på friluftsscenen i Sommersted.
Ca. halvdelen af det 26 personers store kor fra Oksenvad medvirker - og det bliver tre-stemmigt.

Velkommen til Lillelyst gårdbutik
Mølby, 18. april 1998.
Mølby fik lørdag den 18. april 1998 en ny virksomhed. Lillelyst gårdbutik slog gæstfrit dørene op for et stort antal besøgende, som mødte frem til receptionen.
Og der var 4 virkelig gode grunde til at festligholde dagen: Åbning af gårdbutikken, indflytningen på ejendommen, Jørgen Ries 40 års fødselsdag og Marianne og Jørgens bryllupsdag.
Alle kunne ved selvsyn konstatere det enorme arbejde, der var lagt i at få alt gjort klar til åbningsdagen:
Butikken med de friske grøntsager og frugt, lageret i den tidligere svinestald (som i dagens anledning var omdannet til festlokale) samt stuehuset med nyt køkken, gulvbelægninger og nymalede vægge.
Ved vejen fortalte et stort flot skilt om gårdbutikken, og i det hele taget var det en fornøjelse at se den orden, der herskede overalt.
Gæsterne blev beværtet med grønt og salater, kød, ostekage, kransekage, øl, vin, vand foruden kaffe og te.
Velkommen til Mølby.

Et egetræ midt i kredsen
Mølby, 16. april 1998.
Der var mødt 17 personer, da egetræet blev plantet i Mølby.
Formanden for Jels-Oksenvad-Sommersted havekreds Ingrid Munksgård sagde i sin tale:
"Danmark og egetræer hører sammen - og har altid gjort det. Undersøgelser har vist, at egen har befundet sig på vore breddegrader siden år 6000 før Kristus. Egetræer opnår en meget høj alder og er først udvokset, når det er omkring 300 år gammelt. Det Jydske Haveselskab vil markere sit 125-års jubilæum ved at forøge landets bestand af egetræer.
I dag den 16. april, på dronningens fødselsdag, vil Haveselskabets lokale kreds da plante egetræer på udvalgte steder over hele Jylland.
I Jels-Oksenvad-Sommersted Havekreds hørte vi, at Oksenvad Landsbyforening havde planer om at gøre pladsen her pæn og attraktiv, og da det er midt i kredsen, fandt vi, at det måtte lige være stedet til jubilæumsegen.
Vi håber den vil vokse og blive stor og flot og være til glæde for alle, som kommer her til hjørnet.
Held og lykke med egen !"

Derefter plantede Landsbyforeningens formand Gitte Henriksen egen og den graveret plade foran egen vil nu minde om den 16. april 1998.

Det Danske Haveselskab skænker et egetræ
Mølby, 13. april 1998.
Det Danske Haveselskab markerer torsdag den 16. april - på dronningens fødselsdag - sit 125 års jubilæum.
Over hele landet vil hver af de ca. 170 kredse plante et egetræ.
Jels-Oksenvad-Sommersted havekreds har valgt at skænke sit egetræ til Mølby.
Landsbyforeningens formand Gitte Henriksen vil på vegne af byen plante et 1½-2 meter højt egetræ på kommunens grund, som ligger på hjørnet af Lertevej og Tovskovvej.
Det sker torsdag den 16. april kl. 16:00.
Kommunen vil senere så græs, og der vil blive opstillet bord og bænk på grunden.

Hvorledes går det med mølledammen
Mølby, 10. april 1998.
Den tidligere mølledam ligger lige over for den genåbnede købmandsbutik. Så flere af kunderne har sikkert spekuleret over, hvad der sker omkring reetablerings-projektet.
Arbejdsgruppe "Forskønnelse og seværdigheder" havde i marts måned et møde med Vojens kommune. Kommunen er velvillig indstillet over for projektet, men kommunen har også en anstrengt økonomi.
Derfor har Landsbyforeningen taget kontakt til Sønderjyllands amt, som udarbejdede de oprindelige tegninger i 1982.
Et møde med repræsentanter for amtet vil blive afholdt i nærmeste fremtid.
Etableringsomkostninger var i 1983-kroner skønnet til 203.000 kroner.
Det er fortsat et mål at mølledammen kan genåbnes før år 2000.
Arbejdsgruppen består af Frank Fallesen, Grethe Dahl, Andreas Dahl, Ane Marie Jensen og Kaj Christensen.

Nyt gartneri og gårdbutik i Mølby
Mølby, 6. april 1998.
Knap er malingen tør på købmandsbutikken før den næste butik åbner i Mølby.
Efter en travl periode med ombygning og flytning fra Halk til Mølby slår Jørgen og Marianne Ries dørene op for en gårdbutik i Mølby.
Åbningen sker lørdag den 18. april 1998, hvor der bliver lejlighed til at hilse på ejerne af "Lillelyst gårdbutik". Adressen er Tovskovvej 19 i Mølby.
Jørgen Ries fylder i øvrigt 40 år samme dag.
Åbningstiderne bliver:
10:00 - 18:00 på hverdage
10:00 - 15:00 på lørdage
Familien driver et frilandsgartneri på ca. 20 ha. og vil sælge et fuldt program af årstidens frugt og grønt.
Gartneriet er storleverandør af grøntsager til FDB foruden at være kartoffelgrossist.

Reception i L.D.Marked i Mølby
Mølby, 4. april 1998.
Mange foreninger, erhvervsdrivende og private lagde vejen forbi, da L.D.Marked fejrede genåbningen af købmands-butikken i Mølby.
Det skete ved en reception lørdag den 4. april 1998 mellem kl. 11 - 13.
Den 27-årige købmand Linh Denh modtog mange flotte forårsdekorationer og blomster. Til gengæld blev der kvitteret med forfriskninger og småkager til de voksne samt is til børnene.
Det var en glad, men træt Linh Denh, som takkede for besøget. De foregående 3 uger havde været hektiske og i morgen er der atter en dag - for købmanden holder jo åbent alle ugens dage.
Det er så blot at håbe, at de lokale beboere også i fremtiden vil bakke op omkring butikken - det er sidste udkald for en nærbutik i Mølby.

Marts 1998

Mølby vandværk har rundet de 60
Mølby, 31. marts 1998.
-Velkommen og skål på Mølby vandværk, sagde formand Kaj Christensen.
De 37 festklædte deltagere hævede snapseglasset, tog en slurk - og der lød et latterbrøl.
For glasset indeholdt - vand !
Jubilæet blev fejret den 31. marts 1998 i diskotek Moonlight på Mølby kro (uden disko-musik).
Og det præcist på 60-års dagen for den stiftende generalforsamling i Mølby vandværk I/S.
Forud for festligholdelsen blev den ordinære generalforsamling afholdt.
173 forbrugere er nu tilsluttet vandværket.
Det er 9 flere end for et år siden. Tilslutningsområdet dækker Mølby samt dele af Oksenvad, Lerte og Ørsted.
Holger Hansen udtrådte af bestyrelsen, da han er flyttet til Rødding. I stedet valgtes Andreas Dahl. Christian Guldager blev valgt som suppleant. Vandværket kom ud af 1997 med et overskud på 115.000 og har nu en egenkapital på 300.000 kr.

Store flyttedag på heden
Oksenvad, 28. marts 1998.
Et generationsskifte af de større er sket pr. 1. april på Oksenvad hede.
Charlotte Juhl og Kjeld Holm er flyttet ind på gården "Solwang", som tidligere har tilhørt H. P. Work.
Kjeld R. Holm’s maskinstation skifter samtidig navn til "Solwang maskinstation".
Det unge hollandske ægtepar Rikus og Carrie Veenstra overtager forpagtergården, som er ejet af Oksenvad kirke. De tager over efter Ole Christensen.
Gitte og Jan Henriksen bytter bolig med Edith og Kurt Henriksen. Jan’s forældre flytter til Lerte, mens Gitte og Jan flytter ud på gården i Oksenvad.

Nul kroner fra Indenrigsministeriet
Oksenvad, 25. marts 1998
Landsbyforeningens arbejdsgruppe "Information" indsendte i december en ansøgning til Indenrigs-ministeriets Landdistriktspulje.
Fra puljen uddeles hvert år 17 millioner kroner. Heraf er de 5 mill. kr. øremærket til projekter, som har med informationsteknologi at gøre.
Desværre har vi netop modtaget afslag.
Og det er vi kede af, da vi havde håbet at kunne åbne en Internet café i Oksenvad og evt. en i Ørsted.
Endvidere ville vi gerne stille et par bærebare pc’ere til rådighed for områdets borgere.
Især til personer/familier som ellers ikke ville komme i kontakt med den nye teknologi.
Vi kommer til at savne det digitale kamera, som vi havde ønsket til brug for denne hjemmeside, aktivitetskalender, velkomstfolder og sogneavis.
Gruppen går nu i tænkeboksen !Tilbage til forside